A kosarad üres.

Próbáld ki a

Rovus Facebook játékszabályzat

A www.facebook.com/RovusMagyarorszag oldalon futó "Nyerj Asztali hősugárzót" nyereményjáték részvételi szabályzata.

1. A nyereményjáték szervezője

A Rovus "Nyerj Asztali hősugárzót" nyereményjáték szervezője a Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Lurdy Ház.

A nyereményjátékért és promócióért teljes körűen a szervező, a Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft. felel, az Instagram/Facebook sem a szervező, sem a jelentkezők, résztvevők részéről nem vonható felelősségre. A promóciót az Instagram/Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik az Instagramhoz/Facebookhoz.

2. A játék időtartama

A nyereményjáték 2022.03.18. és 24. között tart a https://www.facebook.com/RovusMagyarorszag/ weboldalon. A nyertes kiválasztásának és kihirdetésének időpontja: 2022.03.25.

3. A nyereményjáték célja

A nyereményjáték célja a https://www.facebook.com/RovusMagyarorszag/ Instagram oldal és a www.rovus.hu webáruház népszerűsítése.

4. Ki vehet részt a nyereményjátékban?

Minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki állandó lakcímmel rendelkezik Magyarországon, részt vehet a játékban.
Egy személy egy Instagram felhasználói fiókkal vehet részt a nyereményjátékban.
Azok a személyek, akik bármilyen módon közvetlenül részt vesznek a nyereményjáték lebonyolításában, és azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a nyereményjátékban.
A Studio Moderna 2000 TV Shop Kft. alkalmazottai nem vehetnek részt a nyereményjátékban.

A játékban való részvétel feltétele: a résztvevő 2022.03.18. és 24. között a nyereményjátékot meghirdető poszt alatt kommentben leírja, hová tenné a hősugárzót. Amennyiben a jelentkező a részvétel bármely feltételét nem teljesíti, nem vesz részt a játékban, a szervező a pályázatát kizárja.

5. Díjak

A díjat véletlenszerűen, sorsolási bizottság részvételével sorsoljuk ki. Egy résztvevő több hozzászólással is nevezhet a játékra, de csak egy díjra jogosult. A játék végén, 2022.03.25-én egy nyertes kerül kiválasztásra, aki egy 11.499 Ft értékű Rovus Asztali hősugárzót nyer.

6. A nyertesek kiválasztása

A díj nyertesének kiválasztására 2022.03.25-én kerül sor a Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft. irodájában (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Lurdy Ház), sorsolás útján.

A sorsoláson minden személy részt vesz, aki a 4. pontban megjelölt feltételek alapján érvényesen pályázik. A Sorsolási Jegyzőkönyvet a Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft. címén (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Lurdy Ház) fogjuk őrizni. A jegyzőkönyvet a Szervezőbizottság minden tagja aláírja.

7. A nyeremények kézbesítése

A Szervező a nyertes nevét és képét a kiválasztást követően haladéktalanul közzéteszi a https://www.facebook.com/RovusMagyarorszag/ oldalon, a Facebook közösségi oldalon személyes üzenetben értesíti a személyes adatok egyeztetése céljából, majd ezt követően a Szervező a nyereményeket postán küldi el a jogosultaknak.
Amennyiben a nyertes az értesítő üzenet kiküldése után 72 órával nem jelentkezik, a Szervező pótnyertest választ. Egy díjra legfeljebb két pótnyertest választunk ki.
A nyeremény kiküldése a sorsolást követően könyvelt küldeményként legkésőbb három héten belül történik meg.

8. Adatkezelés

Amennyiben az érintett nyer, meg kell adnia a nyeremény eljuttatásához szükséges adatait is (postázási cím, telefonszám, név). Nyertes esetében az adatkezelés időtartama a promóció céljából a nyertes nevének, lakóhelyül szolgáló település nevének kapcsán 1 évig tart, ezt követően a szervező a nyertes szükséges adatait (név, lakcím) könyvelési, számviteli célból őrzi meg 8 éves időtartamig. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, ezen belül a kiválasztás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása.

Az adatkezelés jogalapja a fentieken kívül az érintett résztvevő hozzájárulása, amelyet a játékban történő részvételhez kapcsolódó regisztrációval, jelen játékszabályzat megismerésével, elfogadásával ad meg.

A Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft. az adatokat felhasználja a nyertes kiválasztása, a nyertes értesítése, a nyeremények nyerteshez való eljuttatása céljából. 
A nyereményjátékban történő részvétel ingyenes.
A Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft. a nyertes adatait (nevét, települést, a megnyert nyereményt) jogosult közzétenni a https://www.facebook.com/RovusMagyarorszag/ oldalon posztban és storyban, saját weboldalain, és más nyilvános médiumokban is. A közzététel promóciós célból történik.
A Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft. az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. 

A Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft. az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha az érintett az adatok törlését kéri.

A résztvevő  bármikor tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről, kérheti az adatai törlését, a tévesen nyilvántartott adatai helyesbítésé, vagy adatai kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Jogellenes adatkezelés esetén fordulhat adatvédelmi tisztviselőnköz az adatvedelem@studio-moderna.com e-mail címen. Panasz esetén  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu), és bíróság előtt is érvényesítheti igényét.

Az adatkezelésről további részletes tájékoztatás érhető el a https://www.rovus.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ weboldalon.

A Studio Moderna 2000 TV Shop Kft. a nyereményjáték ideje alatt a változtatás teljes jogát fenntartja.

A nyereményjátékban való részvétel feltételeinek kihirdetési időpontja: 2022. március 18.